Przebudowa i modernizacja czeka Zakład Utylizacji w Chróściku k. Zielonej Góry. W przyszłym roku rozpocznie się budowa nowych składowisk na odpady zawierające azbest, odpady  komunalne i niebezpieczne. Na przystosowanie zakładu w Chróściku potrzebnych będzie ok. 10 mln zł. ZUO planuje też uruchomienie zakładu do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj