Od 2006 roku na składowisku Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie pod Chrzanowem funkcjonuje instalacja antyodorowa. Barierę stanowi ciąg dysz zmgławiających. Neutralizacja odorów następuje poprzez rozpylany w powietrzu wodny roztwór preparatu antyodorowego.

Blokowanie i neutralizacja cząsteczek odorowych powstaje w wyniku oddziaływania fizyko-chemicznego preparatu (siły hydrofobowe, reakcje jonowe, adsorbcji i absorbcji, siły van der Waalsa). Podczas neutralizacji stosowane są preparaty posiadające atesty PZH: biodegradowalnych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Jednostka sterująca umożliwia ustawienie automatycznej pracy instalacji w określonych godzinach, a pompa dozująca preparat posiada regulację umożliwiającą zmiany stężenia preparatu w instalacji, tym samym dając możliwość dostosowania dawki preparatu do potrzeb oraz testowanie innych.

źrodło: ZGOK 

Czytaj więcej

Skomentuj