Strażnicy miejscy z Raciborza sprawdzą, czy mieszkańcy miasta przyłączają się do sieci kanalizacyjnej.

W 2004 roku miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na Projekt pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu". Projekt obejmuje między innymi budowę kanalizacji sanitarnej, na tych obszarach miasta, które do tej pory takiej sieci nie posiadały. W tym roku inwestycja będzie ukończona i miasto czeka rozliczenie całego projektu. Jednym z podstawowych kryteriów oceny realizacji inwestycji jest osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego. W przypadku kanalizacji sanitarnej efekt ekologiczny mierzony jest ilością przyłączonych mieszkańców do nowej sieci. W projekcie podana jest również ilość przyłączy kanalizacyjnych. W dokumentach przyznających środki miasto podało, że nastąpi wzrost liczby osób korzystających z nowej sieci o 7500 oraz, że przyłączy się do sieci 2042 domostwa.

W przypadku niewykazania efektu ekologicznego (czyli odpowiedniej ilości podłączonych mieszkańców) miastu grozi konieczność zwrotu otrzymanej dotacji. 

W ramach akcji informacyjnej mieszkańcy tych ulic, na których była prowadzona budowa kanalizacji sanitarnej byli informowani o poczynaniach miasta i konieczności wykonania podłączenia do niej (tam gdzie roboty zostały już zakończone i istnieje techniczna możliwość podłączenia). Bardzo duża część budynków jest już podłączona do sieci, a mieszkańcy mają podpisane stosowne umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Niestety, jest jednak część osób, które tego obowiązku nie chcą spełnić pomimo wielu próśb i zachęt.

Kontrole w tym zakresie, w dzielnicach Markowice i Ocice, rozpoczynają strażnicy miejscy. Strażnicy sprawdzą, którzy właściciele do tej pory, pomimo możliwości technicznych, nie wykonali przyłączy lub nie zawarli umowy na odprowadzanie ścieków.

Za nie wywiązanie się z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej grozi grzywna w wysokości do 500 zł. Jeżeli ta procedura nie przyniesie oczekiwanych rezultatów sprawy będą kierowane do Sądu Rejonowego, gdzie wysokość grzywny wynosi już 5 tys. zł.

źródło: raciborz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj