Dzięki szkoleniom przeprowadzanym przez organizację ekologiczną WWF Polska już blisko 500 policjantów z całego kraju dowiedziało się, jak zapobiegać nielegalnemu handlowi zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt. Szkolenia odbywają się w ramach projektu pn. „Ograniczenie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami”. Podczas kursów przedstawiciele WWF-u, eksperci ze służb celnych oraz prawnicy pokazują funkcjonariuszom, jak rozpoznawać najczęściej przemycane i sprzedawane okazy roślin i zwierząt, chronione międzynarodowym prawem, oraz w jaki sposób prowadzić postępowania przygotowawcze w tym zakresie. Aby usprawnić praktyczne działania służb, WWF przygotował i przekazał wszystkim komendom wojewódzkim i izbom celnym podręczniki do identyfikacji gatunków zagrożonych wyginięciem. Współpraca organizacji z policją przyniosła wymierne korzyści obu stronom. W ubiegłym roku dzięki pracy funkcjonariuszy ujawniono o 77% więcej przypadków nielegalnego przemytu chronionych zwierząt i roślin niż w 2005 r., natomiast szkolenia przeprowadzane przez WWF przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej, wiedzy i kwalifikacji zawodowych policjantów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj