Choć wiele osób narzeka na zanieczyszczone ulice i parki, widok osoby sprzątającej po psie należy do rzadkości. Dlatego tyski magistrat chce zachęcić i ułatwić opiekunom psów sprzątanie po swych czworonogach.

1 kwietnia w Parku Miejskim na placu pod „Żyrafą” rozpoczęła się kampania społeczna pod hasłem „sKUPmY się na problemie”.

Uchwała Rady Miasta Tychy z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stanowi m.in.: „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania wszelkich pozostawionych przez nie nieczystości w miejscach i pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku a w szczególności takich jak: ulice, chodniki, place, drogi, parkingi, zieleńce i inne. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń w szczelnym opakowaniu, do pojemników na odpady komunalne.”

Aby ułatwić realizowanie tych zasad, Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, zakupił 20 stacji na psie nieczystości, wyposażone w biodegradowalne worki. Miasto szacuje, że w przyszłym roku na skwerach i w parkach pojawi się kilkanaście nowych „psich stacji”. Integralną częścią akcji jest edukacja społeczności lokalnej, w tym głównie dzieci i młodzieży, którym magistrat chce uświadomić, że posiadanie psa wiąże się z odpowiedzialnością, m. in. poprzez sprzątanie po nim.

W ramach kampanii w szkołach podstawowych przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i pracownicy Schroniska dla Zwierząt prowadzić będą prelekcje. Atrakcją spotkań będzie pokaz umiejętności psa „do zadań specjalnych”.

Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała i przeprowadzi konkurs literacki i plastyczny dla dzieci pt. „Zwierzę moim przyjacielem”. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 2 czerwca br.  Do wielu miejsc w mieście m.in. lecznic dla zwierząt, szkół, przedszkoli i bibliotek trafią plakaty i materiały informujące o akcji.

Organizatorami kampanii są: Urząd Miasta Tychy, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Miejski Zarząd Oświaty, Miejska Biblioteka Publiczna.

źródło: umtychy.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj