Grupa siedmiu przedsiębiorstw z województwa śląskiego i jeden cel – racjonalna gospodarka osadami ściekowymi. Pierwszym etapem na drodze do zmian będzie utworzenie Zakładu Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych. Akt założycielski tej spółki podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Zakład Utylizacji Termicznej Osadów Ściekowych to inicjatywa siedmiu przedsiębiorstw z regionu objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego. Celem przedsięwzięcia obok ochrony środowiska naturalnego jest także realizacja wymogów Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia 2013 roku nie będzie bowiem możliwe składowanie osadów ściekowych na obecnych zasadach, a na tych, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, czekać mają surowe kary finansowe.

"Budowa Zakładu Utylizacji Osadów Ściekowych pozwoli na oszczędności finansowe i przełoży się na korzyści dla środowiska. Projekt ułatwi także jego uczestnikom realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami" – czytamy na stronie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

"Spalanie osadów ściekowych to w tej chwili najbardziej efektywna metoda gospodarowania tymi odpadami. Wszelkie metody „rolniczego" wykorzystania, rekultywacji gleby czy rewitalizacji terenów zdegradowanych są w dłuższej perspektywie czasu droższe i bardziej niebezpieczne dla środowiska i człowieka. Tego typu metody prowadzą do zanieczyszczania gleby substancjami trującymi, metalami ciężkimi, chorobotwórczymi związkami organicznymi i organizmami groźnymi dla ludzi i zwierząt. Powstanie zakładu pozwoli zminimalizować te zagrożenia i umożliwi zutylizowanie blisko 130 tys. ton osadów rocznie" – czytamy w komunikacie.

Wśród udziałowców spółki znajdują się: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu, PRB Holdimex z Katowic i Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

źródło: slaskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj