Zachęcenie do włączenia się w walkę ze smogiem zarówno dzieci, jak i starszych osób to główny cel kampanii edukacyjnej, która realizowana w jest w województwie śląskim.

Poczucie odpowiedzialności oraz przejmowanie inicjatywy w kwestii walki ze smogiem ma pomóc uświadomić mieszkańcom województwa śląskiego w to, że ich rola w walce ze smogiem jest bardzo ważna.

Szczególnie młodzi ludzie powinni uświadomić dorosłym, że warto wspólnie troszczyć się o stan środowiska. W kampanii będzie wykorzystywany zarówno Internet, w tym media społecznościowe oraz prasa.

Z uwagi na nacisk na edukacyjny charakter kampanii w jej ramach powstaną liczne materiały wideo, infografiki scenariusze lekcji, artykuły tematyczne oraz cykl postów publikowanych w portalach społecznościowych. Kampania „rO2bimy pozytywną atmosferę” obejmie zasięgiem całe województwo śląskie.

– Poprawa jakości powietrza jest jednym z największych wyzwań województwa śląskiego. Chcemy edukować mieszkańców, pokazywać jak sobie radzić ze smogiem, bo stan środowiska i powietrze, którym oddychamy, przekładają się na jakość naszego zdrowia i życia –  mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.

Na walkę ze smogiem pozyskano ostatnio dodatkowych 85 mln zł na odnawialne źródła energii dla 27 gmin z regionu.

– Walczymy o to, by w przyszłej perspektywie unijnej tych środków było jeszcze więcej o niemal 110 mln zł – dodaje.

Z kolei Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego informuje, że oprócz dużych środków, przeznaczonych na OZE czy termomodernizację budynków i działań realizowanych w ramach programów „Stop Smog” i „Czyste Powietrze”, podejmowane są inicjatyw, które mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

– Ta kampania ma uświadomić mieszkańcom, że warto działać w celu ograniczenia tego negatywnego zjawiska i każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza – tłumaczy.

Czytaj więcej

Skomentuj