W piątek zaprezentowano Plan Generalny dla rewitalizacji i unowocześnienia Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (WPKiW) w Chorzowie. Władze województwa uznały, że już najwyższy czas, by park odzyskał należne mu miejsce i znów stał się wizytówką Śląskiego.

„WPKiW to jedna z ważniejszych instytucji naszego województwa. Już najwyższy czas, by park odzyskał należne mu miejsce i znów stał się wizytówką Śląskiego. Najwyższa pora, by przyciągał nie tylko okolicznych mieszkańców, ale swoimi urokami i atrakcjami kusił turystów z innych części Polski.” – powiedział marszałek Bogusław Śmigielski.

Zaprezentowany Plan Generalny dla parku pokazuje, jak WPKiW ma szansę stać się wyjątkowym w skali europejskiej miejscem z bogatą ofertą kulturalno-wypoczynkową. Wskazuje na funkcje rekreacyjne i rozrywkowe, jakie mają pełnić poszczególne obszary parku. 

CCJ 300 x 250

Zawiera propozycje m.in. rozbudowy dróg, ścieżek, terenów i obiektów do uprawiania sportów i rekreacji, bazy noclegowej i gastronomicznej. Prezentuje też system atrakcyjnego transportu po parku dla wypoczywających. Niektóre z projektów to pomysły na prywatne inwestycje, inne wymagają finansowania ze środków publicznych. Według autorów projektu, istotny jest powrót do pierwotnej koncepcji zagospodarowania, która uporządkuje przestrzeń parkową.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, główną osią parku będzie istniejąca Promenada im. Gen. Jerzego Ziętka. Wokół niej skupiać się będę powstajace atrakcje – tzn. strefa rekreacji. Oznacza to także np. konieczność przeniesienia głównego wejścia do Wesołego Miasteczka od strony promenady, czy przebudowę Skansenu. Wiele nowych miejsc aktywnego wypoczynku powstanie na zachód od Stadionu Śląskiego. Stanowić one będą tzw. nowe centra przychodów. Zyski z nich zostaną przeznaczone na renowację obiektów użyteczności publicznej w całym parku. Tereny na północ od głównej osi parku, wokół Planetarium, stanowić będą miejsce odpoczynku, czyli tzw. strefę zieleni. Wszystkie miejsca parkingowe zostaną przeniesione na obrzeża parku, co pozwoli znacznie ograniczyć ruch wewnątrz WPKiW.

Zmieniony park ma stać się centrum turystyki i rekreacji dla Polski południowej, gdyż autorzy projektu zaproponowali, by umiejscowić tam: basen, place zabaw, park linowy, odpowiednie miejsca do uprawniania sportów halowych, ścieżki rowerowe, skate park, tor rowerowy, lodowisko, czy rynny zjazdowe. 

WPKiW ma stać się także bazą naukowo-kulturalno-edukacyjną z istniejącym już Planetarium, Skansenem, ZOO i Rozarium oraz nowymi atrakcjami, takimi jak Akwarium, Arboretum, Labiryntem czy Eksploratorium. Niewykluczone, że na terenie parku powstanie także biogazownia, która obsługiwać będzie zarówno ZOO, jak i resztę WPKiW. Zasilana byłaby biomasą, czyli materiałami biodegradowalnymi (liśćmi, odchodami zwierząt, zrąbkami drzew).

Plan Generalny kosztował 445 tys. zł. brutto. Na razie, po pierwszym etapie, firma otrzymała 50% kwoty. Reszta wpłynie po wykonaniu drugiego etapu, czyli po znalezieniu inwestorów na przynajmniej cztery inwestycje. Za park oraz powodzenie modernizacji WPKiW odpowiedzialny jest zarząd spółki, której 100% akcji jest w rękach Samorządu Województwa.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj