Po niemal dwuletniej kadencji Janusza Ostapiuka na stanowisku wiceministra środowiska odpowiedzialnego m.in. za gospodarkę odpadami jego miejsce zajmuje Sławomir Mazurek. Co o tym wyborze sądzi branża i jakie ma nadzieje związane z nową osobą na tym stanowisku?

Gospodarka o obiegu zamkniętym, Zero Waste i kontrole spalarni

Patrząc na życiorys nowego Pana wiceministra i jego doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej zdobyte w organizacjach pozarządowych mam wrażenie, że to bardzo dobry wybór – mówi Piotr Barczak z European Environmental Bureau. – Liczymy przede wszystkim na większą otwartość wobec postulatów społeczeństwa obywatelskiego w temacie odpadów. Ta dziedzina w Polsce potrzebuje odważnych decyzji politycznych, również w kontekście szerszego projektu gospodarki o obiegu zamkniętym. Do tego potrzebujemy zdecydowanych działań również w kontekście międzynarodowym, pozyskania funduszy strukturalnych EU na rozwinięcie w Polsce doskonałych systemów selektywnej zbiórki oraz projektów edukacyjnych – dodaje.

Pan Mazurek ma odpowiednie wykształcenie przyrodnicze i doświadczenie w stosunkach międzynarodowych, co z pewnością sprawi, że będzie starał się udoskonalać polskie prawo w odniesieniu do coraz ambitniejszego, ale i obiecującego dla środowiska, społeczeństwa i ekonomii, prawa europejskiego w dziedzinie gospodarki odpadami – kontynuuje P. Barczak. Ta opierać się powinna na ideach Zero Waste oraz Circular economy, gdzie największym priorytetem, szczególnie dla władz centralnych, jest prawodawstwo stawiające na prewencję powstawania odpadów, eko-projektowanie i ponowne użycie produktów, a następnie recykling – dodaje.

Czytaj także >>> Sześciu nowych wiceministrów środowiska

– Mam również nadzieję na rewizję KPGO oraz POIiŚ, a także skontrolowanie dotychczas wydanych pozwoleń na budowę spalarni w Polsce oraz większą ostrożność przy kolejnych projektach instalacji do odpadów zmieszanych. Już dzisiaj doprowadzono do znacznego przerostu tych instalacji, co niestety hamuje wspinanie się w górę hierarchi gospodarowania odpadami. Polska gospodarka odpadami potrzebuje odważnego polityka i daję kredyt zaufania dla Pana Mazurka w tym temacie.

In house, WPGO, rozporządzenie o MBP, pozycja spalarni odpadów

Pomimo ogromnego zaangażowania poprzedników i znaczących wysiłków wszystkich samorządów nie wszystkie problemy gospodarki odpadami zostały rozwiązane – mówi Andrzej Gawłowski ze Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp.  – Skupiając się na kwestiach najważniejszych, wymieniłbym następujące zagadnienia: in house, weryfikacja uchwał o wykonaniu WPGO, wdrożenie rozporządzenia o MBP, standardy segregacji, pozycja spalarni odpadów w całym systemie gospodarki odpadami. Liczę, że uda się o tych problemach rozmawiać konstruktywnie, bez emocji i bez skrajności – dodaje.

Dobrym pomysłem według A. Gawłowskiego byłoby także m.in. zorganizowanie sesji roboczych z udziałem przedstawicieli najważniejszych środowisk, podczas których mogłyby powstawać gotowe projekty ustaw i rozporządzeń.

Czytaj także >>> Jan Szyszko nowym ministrem środowiska

Niezależnie przy tym od wymienionych obszarów do uzdrowienia czy korekty, należy pamiętać o dynamicznie zmieniających się oczekiwaniach Unii Europejskiej, w tym co do hierarchii postępowania z odpadami. Nie czekajmy, aż przekujemy to w lokalne prawo, bo możemy potem dostać zadyszki – kontynuuje A. Gawłowski. – Życzymy powodzenia panu Ministrowi, bo przed nim sporo nowych wyzwań.

Wiedza i współpraca z przedsiębiorcami

Na temat powołania na stanowisko wiceministra środowiska Sławomira Mazurka wypowiedział się także Witold Zińczuk, Przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami – Z nominacją nowego Wiceministra Środowiska odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami w Polsce nasz Związek wiąże duże nadzieje. Biografia pana ministra – mimo młodego wieku – jest bardzo bogata i to w tym upatrujemy duży potencjał – mówi W. Zińczuk.

Współczesne zarządzanie gospodarowaniem, również w obrębie branż tzw. środowiskowych, wymaga dużej wiedzy i elastyczności w zakresie rozmaitych dziedzin, takich jak: prawo, socjologia, ekonomia, edukacja, czy stosowane technologie. Świeżo upieczony podsekretarz stanu ma zatem wszelkie zadatki aby być dobrym ministrem, za co trzymamy kciuki – dodaje.

– Jeśliby zadedykować nowemu ministrowi tylko jedną najważniejszą kwestię, to byłaby to dobra współpraca ze środowiskiem „naturalnym” przedsiębiorców – tym swoistym dobrem narodowym. 

Sławomir Mazurek został powołany na stanowisko wiceministra w czwartek, 19 listopada. Ukończył on Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był m.in. rzecznikiem prasowym warszawskiego SPEC-u i Ministerstwa Środowiska. W nowym rządzie będzie odpowiadał za gospodarkę odpadami, fundusze ekologiczne i edukację ekologiczną.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. może wreszcie ta branża zacznie się oczyszczać z firm “krzaków” których PRAWDZIWYMI właścicielami często są ludzie z byłych służb za pamiętnych czasów “komunistycznego dobrobytu”. Tylko czekać na efekty i kogo pierwszego zobaczymy w kajdankach?

Skomentuj