Rok 2008 ogłoszony został w Poznaniu Rokiem Klimatu i Środowiska. Maskotką wydarzeń organizowanych w ramach Roku Klimatu i Środowiska będzie… słoń!

Najważniejszym wydarzeniem i inspiracją RKiŚ jest Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbędzie się w stolicy Wielkopolski, w dniach od 1 do 12 grudnia br.

Dzisiaj podczas konferencji prasowej prezydent Poznania Ryszard Grobelny przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia przygotowywane w ramach programu, a będą to m.in. Międzynarodowa Konferencja Samorządowa – Światowe Forum Klimatyczne, cykl wykładów otwartych noblistów, artystów, polityków, autorytetów europejskich z dziedziny nauki i biznesu, a także koncert plenerowy. Odbędą się też liczne akcje prezentujące szeroki zakres wiadomości dotyczących ochrony środowiska. W programie są też specjalistyczne konferencje, wystawy, debaty czy imprezy mające przekonać do zmiany przyzwyczajeń i zwiększenia świadomości ekologicznej. W kraju organizowane będą akcje hapeningowe.

Władze miasta spodziewają się w pierwszej połowie grudnia  6 – 10 tys. gości. Wśród nich będą oficjalne delegacje rządowe ponad 150 państw. Organizatorem Konferencji roboczo nazwanej COP 14 jest polski rząd oraz sekretariat UNFCCC.

W realizację wydarzeń włączają się licznie poznańskie instytucje naukowe i kulturalne, firmy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje ekologiczne, gminy aglomeracji poznańskiej i wiele, wiele innych jednostek.

Podczas konferencji zaprezentowana została też po raz pierwszy maskotka Roku Klimatu i Środowiska. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyć będzie… kolorowy słoń! To największe zwierzę lądowe świata ma symbolizować wielonarodowy i wielokulturowy charakter działań na rzecz ochrony środowiska. Na wybór słonia miał też znaczenie fakt, że jeszcze w tym roku, w nowo budowanej słoniarni poznańskiego ZOO zamieszka pierwszy afrykański olbrzym. Już od jutra wielkich rozmiarów maskotka przypominać będzie o trwającym Roku Klimatu i Środowiska w Poznaniu na dziedzińcu Urzędu Miasta.


fot. R. Łopka, UM w Poznaniu

Cykle tematyczne wydarzeń Roku Klimatu i Środowiska:

  • Przemysł dla ochrony środowiska – drzwi otwarte, wycieczki edukacyjne, akcje informacyjne, prezentacje nowych technologii przyjaznych środowisku, akcje promocyjne;
  • Problem hałasu – pomiary hałasu na poznańskich ulicach, prelekcje połączone z doświadczeniami, bicie rekordu w poziomie krzyku, cykl koncertów o tematyce "muzyka miła dla ucha";
  • Poznań – miasto wodą płynące – Debata Warciańska, akcja czyszczenia brzegów jezior, akcja czyste plaże;
  • Zieleń w mieście – prezentacja unikatowych poznańskich projektów – zieleń w pasach drogowych, parki i zieleńce, sadzenia drzew, konkursy na najpiękniejszą zieleń, majówka w Ogrodzie Botanicznym, wystawy, prelekcje, koncerty;
  • Odpady – Poznańskie Dni Recyklingu, drzwi otwarte, prelekcje, akcje hepeningowe, informacyjne (gratowóz, elektrośmieci, segregacja odpadów);
  • Ochrona środowiska na świecie – Afryka – noc afrykańska w Parku Wilsona, wystawa kwiatów egzotycznych, noc filmów afrykańskich, koncerty muzyków afrykańskich, tydzień wielkopolskich podróżników, wystawa płazów, prelekcje, ekspozycje;
  • Alternatywne źródła energii i transport alternatywny – Europejski Dzień Bez Samochodu, sprzątanie świata, noc naukowców na Politechnice Poznańskiej, prezentacje nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku, prezentacja pojazdów z alternatywnymi napędami, alternatywne źródła energii;
  • Zwierzęta – wystawy i prelekcje w ZOO, otwarcie słoniarni, akcje hepeningowe i medialne z udziałem miłośników zwierząt: polityków, przedstawicieli świata kultury, mediów i showbiznesu
  • Edukacja ekologiczna – Targi Ekologiczne POLEKO, EkoMedia Forum, wykłady otwarte, wystawy, imprezy masowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj