W kompostowni zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Słupsku zakończyły się prace związane z modernizacją i rozbudową stacji dezodoryzacji.

W celu rozwiązania problemu emisji gazów złowonnych w zakresie funkcjonowania kompostowni od września 2010 roku funkcjonowała stacja dezodoryzacji oparta na metodzie bariery antyodorowej, której celem jest zmniejszenie uciążliwości odorowej w szczególnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niskie ciśnienie, duża wilgotność powietrza). Idea procesu polega na mechanicznym wytwarzaniu za pomocą wysokociśnieniowego systemu zamgławiającego – bariery antyodorowej. Preparaty antyodorowe (podobnie jak gazy powstające podczas kompostowania) nie zawierają związków toksycznych dla człowieka, zwierząt i roślin oraz nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko.

W trzeciej dekadzie sierpnia zakończyła się modernizacja i rozbudowa stacji dezodoryzacji. W ramach prac dotychczasowa stacja dezodoryzacji została przedłużona o ok. 100 metrów bieżących (łącznie jej długość wynosi 300 metrów) oraz zwiększyła się liczba dysz zamgławiających ze 130 do 200. Dzięki temu powiększył się zasięg instalacji na całą fazę gorącą kompostowania. Ponadto zostało wykonane zabezpieczenie przeciwmrozowe, które pozwoli na pracę bariery antyodorowej także w warunkach zimowych. Powyższe prace zapewnią jeszcze wyższą skuteczności stacji dezodoryzacji w eliminacji uciążliwości zapachowej z terenu kompostowni.

Jak informują „Wodociągi Słupsk”, badania przeprowadzone przez Katedrę Mikrobiologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wykazały, że oczyszczalnia ścieków nie wpływa negatywnie na jakość mikrobiologiczną powietrza wokół terenu i nie zagraża okolicznym mieszkańcom, a zastosowana technologia oczyszczania ścieków nie przyczynia się do rozprzestrzeniania drobnoustrojów.

źródło: wodociagi.slupsk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj