Czystą i lepszą w smaku wodę zakłada rozpoczęta 6 września br. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie realizacja programu „Poprawa jakości wody pitnej dla Rzeszowa i okolicznych gmin” W ramach prac zaplanowano modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Zwięczycy, w której poprawie ma ulec jakość wody oraz mają zostać zagospodarowane osady, które powstają w procesie jej uzdatniania. Realizacji tego zadania podejmie się firmą „Inżynieria Rzeszów”, która wygrała ogłoszony przez MPWiK przetarg. Po odwodnieniu i uszlachetnieniu osadów mają być one wykorzystane przy budowie wałów przeciwpowodziowych, wyrównywaniu terenu czy też przy budowie dróg. W planach przedsiębiorstwa jest też powstanie budynku pras, pompowni osadów i popłuczyn oraz modernizacja odmulników, tak aby dotychczasowy grawitacyjny sposób odwadniania osadów powstających w procesie uzdatniania wody zastąpić odwadnianiem mechanicznym. Oba etapy prac mają się zakończyć w 2008 r. Projekt „Program poprawy jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej” to przedsięwzięcie realizowane przez miasto i MPWiK przy finansowym współudziale UE w ramach Funduszu Spójności. Głównym celem działań realizowanych w latach 2004-2008 będzie dostosowanie jakości wody dostarczanej mieszkańcom Rzeszowa i okolicznych gmin do polskich i unijnych standardów i przepisów prawnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj