W Grudziądzu Straż Miejska zakończyła pierwszy etap kontroli posiadania przez mieszkańców umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych.

Od 1 marca do 30 kwietnia br. skontrolowano 2565 posesji, strażnicy stwierdzili 368 uchybień.

– 196 właścicieli nieruchomości nie posiadało umowy na wywóz nieczystości stałych, 56 nie miało umowy na wywóz nieczystości płynnych. Na 116 nieruchomościach nie było tabliczki z numerem porządkowym posesji. W 9 przypadkach został wystawiony wniosek do sądu grodzkiego, a 1 osoba otrzymała mandat karny – mówi Jan Przeczewski Komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu.

Wnioski do sądu i mandaty zostały wystawione dopiero wtedy, gdy właściciele nieruchomości nie wykonali polecenia strażników terminowego zawarcia stosownej umowy. Obowiązek wywozu i posiadania takiego dokumentu, ale także gromadzenia rachunków za wykonanie tej usługi nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Umowa taka musi być zawarta z firmą posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. W naszym mieście stosowne uprawnienia ma 7 podmiotów.

Od 1 marca do 30 kwietnia br., czyli w czasie trwania kontroli przeprowadzanej przez strażników, zostało zawartych 200 nowych umów na wywóz odpadów komunalnych, co w efekcie daje 9 – 10 ton nieczystości, które trafiają na wysypisko śmieci, a nie np. do lasu czy na łąki.

Kontrola umów będzie nadal prowadzona przez 10 strażników rewirowych. Municypalni do połowy czerwca skontrolują jeszcze północną część Grudziądza.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj