Polskie lasy utoną w śmieciach, jeśli obecna skala zaśmiecania nie zostanie zahamowana. Rocznie Lasy Państwowe wydają na walkę ze śmieciami ok. 20 mln zł.

Mimo ogromnych wysiłków i licznych patroli, leśnicy nie są w stanie wygrać ze zjawiskiem, które corocznie na wiosnę gwałtownie przybiera na sile. Nie pomagają apele i mandaty, w miejsce zlikwidowanych dzikich wysypisk wyrastają nowe sterty zużytych lodówek, telewizorów oraz zwykłych śmieci bytowych. Ta lawina śmieci staje się nabrzmiałym problemem lasów otaczających wielkie aglomeracje miejskie.

Leśnicy zaprosili do współpracy przedstawicieli samorządów, Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby wspólnie podjąć skuteczną walkę z plagą dzikich wysypisk. 

Ogółem koszty ponoszone przez Lasy Państwowe wynoszą ok. 20 mln zł. Pieniądze te można by przeznaczyć na zalesienia, odnowienia, edukację, poprawę infrastruktury turystycznej w lasach.

W ramach działań prewencyjnych tereny leśne patrolowane są przez funkcjonariuszy Straży Leśnej i Służby Leśnej. Prowadzona jest współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażami Gminnymi i władzami samorządowymi.

Z roku na rok w Polsce lasów systematycznie przybywa. Pod względem ogólnej powierzchni lasów Polska należy europejskiej czołówki. Niestety razem z przyrostem powierzchni lasów w Polsce, przybywa w nich śmieci. Leśnicy prowadzą szeroko zakrojone działania edukacyjne (lekcje, konkursy, wycieczki), dotyczące problematyki śmieci. Jedną z takich inicjatyw jest np. konkurs „Czysty las” skierowany do młodzieży szkolnej. Ma on za zadanie :
– Poprawę czystości polskich lasów 
– Promocję zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie 
– Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży

Co roku podczas tej akcji wywożone jest ponad 7 tysięcy ciężarówek wypełnionych śmieciami. Śmieci pochodzą zazwyczaj z okolicznych gospodarstw, ale zdarza się, że są przywożone przez mieszkańców sąsiadujących miast.

Zaśmiecanie lasów jest wykroczeniem przeciwko przepisom ustawy  z dnia 28 września 1991r. o lasach. W myśl art. 30 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy „W lasach zabrania się zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania … (łącznie 14 punktów). Zgodnie z art. 162§ 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. nr 109, poz. 756 ze zm.), zaśmiecanie lasu stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny lub karą nagany. 

źródło: Lasy Państwowe

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj