Początek roku to ważny termin dla wszystkich, których dotyczy znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z harmonogramem zapisanym przez ustawodawcę, od dziś zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane były podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.

Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani do 1 stycznia uzyskać wpis do rejestru.

31 marca 2013 r. upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.

Nowy system ma zacząć funkcjonować 1 lipca 2013 r. – uchwały rad gmin wejdą wówczas w życie, gminy zaczną pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj