W ciągu najbliższych tygodni zapadnie ostateczna decyzja w sprawie przyznania miastu dotacji na realizację projektu Poprawy Gospodarki Wodno-Ściekowej Sochaczewa.

Na szczeblu krajowym przyznano na ten cel 102 miliony złotych z Funduszu Spójności. Jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi sprzeciwu, to pieniądze będą do wykorzystania już w tym roku.

Jednak niezależnie od ostatecznej decyzji KE miasto już w tym roku rozpocznie realizację pierwszych zadań związanych z tym projektem. Zakończono przygotowania do realizacji kolektora ściekowego z Chodakowa do oczyszczalni ścieków w Trojanowie. Koszt tego przedsięwzięcia to 12 milionów złotych. Pieniądze pochodzić będą z kasy miasta, ZWiK-u oraz obligacji komunalnych na kwotę 8 milionów złotych. Budowa kolektora jest niezbędna dla tej części miasta, ponieważ teraz trzeba płacić niebagatelne kwoty za wywóz nieczystości z terenu Chodakowa. Jest już gotowa dokumentacja, miasto otrzymało także pozwolenie na budowę.

Kolejne 3 miliony złotych zarezerwowano na wykonanie dokumentacji i infrastruktury potrzebnej do wyremontowania ulicy Chopina, wzdłuż której ma biec kolektor. Jest to droga wojewódzka, znajdująca się w fatalnym stanie technicznym. Władze Sochaczewa prowadzą obecnie rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie skoordynowania obu tych zadań. Remont ulicy Chopina jest bardzo prawdopodobny z powodu przygotowań do Roku Chopinowskiego.

źródło: sochaczew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj