W Legnicy oddano do użytku instalację do wstępnego sortowania drobnych odpadów.

Mobilna linia do dwuetapowego oddzielania frakcji drobnej ze zmieszanych odpadów działa  na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych, należącego do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Jednocześnie uruchomiona została kompostownia pryzmowa. Zakończono tym samym kolejny etap dostosowania gospodarki odpadami, prowadzonej przez tę spółkę komunalną, do standardów europejskich.

Instalacja, składająca się z leja zasypowego, dwóch sit wibracyjnych i pięciu przenośników taśmowych, segreguje śmieci, oddzielając od ich ogólnej masy tzw. frakcję mineralną (wielkość do 20 mm), czyli popiół, piasek, ziemię i drobny gruz oraz frakcję organiczną (wielkość od 20 do 100 mm). W ciągu godziny urządzenie może poddać segregacji 200 m sześciennych śmieci. Odpady mineralne będą wykorzystywane na cele technologiczne składowiska, np. do tworzenia warstw izolacji zabezpieczającej wysypywane śmieci. Z kolei odzyskane odpadki organiczne będą kompostowane.

Nowa kompostownia – to betonowy plac o powierzchni 15 arów. Trafią tu odpadki organiczne wysortowane na sitach oraz te powstające podczas pielęgnacji terenów zielonych w mieście (np. rozdrobnione gałęzie, liście, trawy itp.). Odpowiednio przygotowany kompost, jako materiał biologiczny, będzie wykorzystany do bieżącej rekultywacji wysypiska komunalnego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj