Za kwotę ponad 60 mln zł w Spytkowie koło Giżycka powstanie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Prawie 24 mln zł na tę inwestycję będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, kolejne 10 mln będzie pochodziło z preferencyjnej pożyczki jaką udzieli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Inwestycja w Spytkowie uporządkuje gospodarkę na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. Zakład będzie wyposażony m.in. w sortownię, kompostownię, urządzenia do przerobu odpadów budowlanych i demontażu odpadów wielogabarytowych, a także kwaterę składowania balastu. Zakład będzie zlokalizowany na gruntach sołectwa Spytkowo, ok. 4 km na północny wschód od Giżycka. Obejmował będzie obszar 6,26 ha, z czego ok. 3,5 ha zajmie kwatera składowiskowa o pojemności ok. 350 tys. m3, gdzie złożone zostaną zutylizowane odpady, których nie będzie można zagospodarować w żaden inny sposób. Resztę powierzchni zajmą zakładowe budynki i urządzenia, obejmujące m.in.: budynek administracyjny i socjalny, wagę, przejazdowa myjnię kół, boksy oraz pomieszczenia warsztatowo-garażowe, place odkładcze i drogi wewnętrzne.

ZUOK w Spytkowie będzie obsługiwał ponad 150 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy. Rocznie zakład, w którym zatrudnienie znajdzie tam prawie 50 osób, będzie zdolny przerobić ok. 40 tys. ton śmieci rocznie. W Spytkowie odpady organiczne będą kompostowane, sprzęty RTV i AGD poddane recyklingowi, a odpady niebezpieczne odpowiednio zutylizowane.

Inwestycja, która ma zakończyć się pod koniec 2012 roku pochłonie ponad 60 mln zł, z czego ponad 24 mln będzie pochodziło Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. 

źródło: wfosigw.olsztyn.pl/

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj