31 lipca na terenie Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów w Sosnowcu nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi oznaczające zakończenie budowy kwatery składowiska.

Nowa kwatera kosztowała ok. 10 mln zł i została zrealizowana w ramach umowy zawartej pomiędzy Spółką a wyłonionym w drodze przetargu Konsorcjum firm: CTL MACZKI-BÓR Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) z siedzibą w Sosnowcu i HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie koło Poznania.

Kwatera zajmuje powierzchnię ok. 4,15 ha, ma chłonność ok. 510 tys. m3 i posłuży mieszkańcom przez co najmniej 9-11 najbliższych lat do zdeponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przetworzonych i unieszkodliwionych w projektowanym do realizacji Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu. Dodatkowo w ramach Kontraktu dostarczony został kompaktor, który będzie zagęszczał zdeponowane na kwaterze odpady zmniejszając ich objętość.

Dla zabezpieczenia przed oddziaływaniem składowiska na środowisko wykonawca zastosował warstwę mineralną z gliny, warstwę sztuczną z wykładziny HDPE, warstwę ochronną z geowłókniny i warstwę ochronno-drenażową z piasku filtracyjnego wraz z drenażem odcieków. Pod warstwami uszczelniającymi został wykonany drenaż wód czystych i drenaż głęboki umożliwiający naturalny przepływ wód gruntowych.W przyszłości, po wypełnianiu częściowym kwatery odpadami zostanie wykonana instalacja do odbioru powstającego gazu wysypiskowego, który wykorzystywany zostanie do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w module prądotwórczym.

Zakończony kontrakt został zrealizowany w ramach Projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Inwestycja, o łącznych kosztach całkowitych 89 mln zł, jest realizowana przez MZSO Sp. z o.o. w latach 2010-2014 przy współfinansowaniu środków POIiŚ w kwocie 44,2 mln zł .

źródło: sosnowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj