1 / 4

Wrocławska Promenada Staromiejska doczekała się rewaloryzacji. Inwestycja została podzielona na dwa etapy.

Jak informuje Małgorzata Szafran – rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu – pierwszy etap, który właśnie się rozpoczął, uwzględnia wykonanie robót budowlanych tj. zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. Krupniczej, polegające na przebudowie nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych oraz elementów oświetlenia i małej architektury na placu Wolności.

W ramach inwestycji zostanie więc odtworzony XIX-wieczny układ kompozycyjny Promenady, a układ komunikacji pieszej i kołowej (żwirowa dla ruchu pieszego, terraway dla ruchu rowerowego, z kostki granitowej dla ruchu pieszego i rowerowego wraz z dopuszczeniem okazjonalnego wjazdu wozów transmisyjnych) zostanie wyremontowany. Oprócz tego, główne wejścia na Promenadę od wspomnianych ulic: Świdnickiej i Krupniczej zostaną zaakcentowane, a będzie to możliwe poprzez instalację w tych miejscach trysków wodnych – „zamgławiaczy”. To jednak nie wszystko – placyki wokół pomników znajdujących się na Promenadzie będą zagospodarowane. Mowa o placykach przy: pomniku Ofiar Stalinizmu, Pomniku Rotmistrza W. Pileckiego oraz przy wejściu na kładkę nad Fosą. Co więcej, zieleniec położony pomiędzy Promenadą, Operą i ul. Świdnicką zostanie przebudowany.

Bulwar Spacerowy w centrum miasta zostanie wzbogacony bardzo dużą ilością roślinności. Nasadzenia obejmują: 104 drzewa liściaste, 228 krzewów iglastych, 10066 krzewów liściastych, 3078 bylin, 969 traw rabatowych i 377 skrzypów. Ponadto pojawią się elementy małej architektury: siedziska, ławki, kosze na śmieci, rzeźby a także instalacja nawadniająca i oświetlenie. Wartość robót budowlanych wynosi 3 080 780,00 zł. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: PARK-M POLAND i Park-M ze Starego Sącza. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 czerwca br.

Drugi etap przedsięwzięcia to pielęgnacja zieleni w okresie 3 lat od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych. Rewaloryzacja Promenady Staromiejskiej związana jest z otwarciem Narodowego Forum Muzyki (planowanym na początek września br.), znajdującym się w jej sąsiedztwie.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj