Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce powołać do życia spółkę celową GZM – Czysta Energia, której głównym zadaniem będzie przygotowanie projektu i przeprowadzenie inwestycji budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Spółka w całości będzie należała do samorządu.

– Powstanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych to dla nas jedno ze strategicznych działań. Odpadów produkujemy coraz więcej, drastycznie wzrastają ceny za ich zagospodarowanie, co przekłada się na wyższe opłaty, które bezpośrednio ponoszą mieszkańcy GZM – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Tymczasem ok. 30 proc. odpadów komunalnych może zostać wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Utworzenie instalacji, a co za tym idzie powołanie spółki, która ten proces ma przeprowadzić, pomoże nam ustabilizować koszty związane z zagospodarowaniem odpadów i ograniczyć dynamikę podwyżek, z którymi mamy aktualnie do czynienia. Zyskamy w ten sposób również kontrolę nad systemem gospodarowania odpadami, co pozwoli uchronić nas przed niebezpiecznymi pożarami składowisk i magazynów, gdy do atmosfery emitowane są szkodliwe zanieczyszczenia – wyjaśnia.

Uchwała, podjęta przez Zgromadzenie Metropolii, rozpoczyna cały proces związany z powstaniem GZM – Czysta Energia. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie przez Zarząd Metropolii umowy o powołaniu spółki, sporządzenie aktu notarialnego oraz złożenia wniosku o rejestrację spółki w sądzie gospodarczym. Cały proces może potrwać nawet kilka miesięcy. Kapitał nowopowstałej spółki będzie wynosił 20 mln zł. Wstępny i szacunkowy koszt całej inwestycji to ok. 800 mln zł.

Decyzja o powstaniu spółki została podjęta teraz, aby Metropolia mogła przygotować się organizacyjnie do rozpoczęcia prac związanych z budową instalacji zaraz po uzyskaniu „zielonego światła” od rządu i wpisaniu na ministerialną listę. Wniosek złożono w połowie stycznia br.

Paliwa z odpadów. Konferencja w tradycyjnej formule już w czerwcu!

Instalacja na 250 tys. ton

W przeprowadzonej w 2019 r. analizie dotyczącej potrzeb i możliwości inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania odpadów w Metropolii, podkreślono konieczność budowy tego typu instalacji, która obsługiwałaby miasta i gminy GZM. W 2018 r. na terenie GZM zebrano łącznie ok. 943 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło ok. 446 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tamtejszym regionie wytwarzane jest ok. 40 proc. więcej odpadów w porównaniu do średniego dla kraju wskaźnika.

Tymczasem jedyną instalacją termicznego przetwarzania odpadów, która działa na terenie Metropolii jest zabrzański zakład Fortum, którego maksymalne roczne możliwości przyjmowania odpadów resztkowych z odpadów komunalnych wynoszą 70 tys. ton

Spalarnia, którą ma wybudować spółka GZM – Czysta energia będzie mogła przyjąć 250 tys. ton odpadów rocznie. Dodatkową instalacją mogącą spalać odpady, ma być także obiekt należący do PEC Gliwice, o wydajności 80 tys. ton rocznie.

Źródło: Metropolia GZM

Czytaj więcej

Skomentuj