Spółka ProNatura rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Astaldi S.p.A. i TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia.

Dwie złożone w postępowaniu oferty oceniono według następujących kryteriów: cena, koszty eksploatacyjne i parametry gwarantowane instalacji. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 491 683 176,87 zł brutto. To o ponad 150 mln złotych mniej od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.

– Projekt przebiega zgodnie harmonogramem. Ten uwzględnia wynikającą z prawa zamówień publicznych możliwość wniesienia przez oferentów ewentualnych odwołań wobec rozstrzygnięcia przetargu  – mówi Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury. – Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inwestycja musi zostać zrealizowana i rozliczona do 31 grudnia 2015 roku. Do października br. planujemy podpisać umowę z wykonawcą, który będzie miał 1100 dni na zaprojektowanie, wybudowanie instalacji oraz dokonanie prób końcowych – dodaje rzecznik.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Budowa ZTPOK to jedna z największych inwestycji w Kujawsko-Pomorskiem. Zakład powstanie na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i rocznie zamieniać będzie w energię około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz z gmin powiatów bydgoskiego i  toruńskiego. Blisko 330 mln zł na realizację projektu pochodzi ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestycji towarzyszy kampania edukacyjna popularyzująca recykling, segregację odpadów oraz nowoczesny system ich właściwego zagospodarowania.

Złożone oferty:
1. Astaldi S.p.A, Termomeccanica Ecologia S.p.A. – 491 683 176,87 zł
2. Mostostal Warszawa S. A. – 636 573 405,68 zł

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj