W gorzowskim szpitalu otwarto nowoczesną spalarnię odpadów medycznych, zmodernizowaną ze środków unijnych.

Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów została w 85 proc. dofinansowana z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W październiku 2009 roku prace rozpoczęło konsorcjum firm: Bio Eko Tech z Łodzi, Kan-Bud z Gorzowa i OMC-Enwag z Warszawy.

– Ostatnia modernizacja systemu była przeprowadzona w 1993 roku. Jego zasadniczą wadą była praca na jedną zmianę. Wzorując się na systemie funkcjonującym w Centrum Onkologii w Bydgoszczy wprowadziliśmy zmiany umożliwiające pracę ciągłą – tłumaczy Andrzej Pilawski, dyrektor ds. technicznych Bio Eko Tech.

Wprowadzono także monitoring zanieczyszczeń. W ciągu doby w spalarni są utylizowane cztery tony odpadów, a powstałe ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania szpitala. Oprócz modernizacji ciągu technologicznego przeprowadzono remont pomieszczeń do mycia i odkażania pojemników oraz magazynu na odpady stałe. Spalarnia spełnia teraz wszystkie normy unijne do 2032 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 mln zł.

źródło: gorzow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj