Do końca 2014 roku w Koninie ma powstać zakład termicznej utylizacji odpadów. Umowa o dofinansowanie budowy została uroczyście podpisana w Warszawie w piątek 27 maja.

Na jej mocy spółka MZGOK uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 155 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na realizację tej największej (wartej ponad 300 mln zł) w Koninie inwestycji.

Projekt porządkujący gospodarkę odpadami subregionu konińskiego, obejmujący 30 gmin powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego (łącznie ponad 330 tys. zainteresowanych osób) zakłada produkcje 18 MW mocy energii cieplnej i blisko 5 MW energii elektrycznej. Energia pochodzić będzie z przetwarzania blisko 100 tysięcy ton śmieci rocznie.

Projekt może liczyć jeszcze na pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW  w wysokości 92 mln zł w ramach programu 3.6 Współfinansowanie II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Inwestycja ma być gotowa do końca 2014 roku.

źródło: konin.pl, nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj