1 / 10

W poniedziałek, 21 grudnia do eksploatacji przekazany został Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. Spalarnia będzie utylizować odpady z 36 gmin w regionie.

– Oddajemy dziś do eksploatacji pierwszy w Polsce nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Inwestycja została zrealizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w okresie zaledwie dwóch lat. W realizacji tego pionierskiego projektu wykorzystaliśmy ponad 25-letnie doświadczenie Erbudu w kraju i za granicą. Sukces projektu potwierdza nasze kompetencje w budownictwie obiektów przemysłowych infrastruktury publicznej – powiedział Józef Zubelewicz, Prezes Zarządu spółki Erbud S.A.

Jedna z pierwszych uruchomionych nowoczesnych spalarni odpadów w Polsce

21 grudnia 2015 r. konsorcjum z udziałem Erbudu przekazało do eksploatacji jedną z sześciu budowanych obecnie w Polsce spalarni odpadów komunalnych zlokalizowaną w Koninie. Była ona pierwszą, która rozpoczęła w naszym kraju próbne spalanie odpadów. Przekazanie do eksploatacji oznacza zakończenie fazy rozruchu próbnego i testów gwarancyjnych i rozpoczęcie przez spalarnię regularnego działania.

Inwestycja została zrealizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Projekt objął budowę Głównego Budynku Technologicznego z kotłownią, maszynownią turbozespołu, budynkiem oczyszczania spalin oraz budynku stabilizacji i zestalania popiołów. Pozostałe wykonane obiekty to m.in. hala wyładunkowa, bunkier magazynowania odpadów, hala waloryzacji żużla wraz z magazynem i budynek administracyjno-biurowy.

Wszystkie obiekty powstały w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia budowy, a w trzy lata od podpisania umowy z inwestorem. Zakład w Koninie składa się z jednej linii technologicznej termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, która pracując siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę może zutylizować minimum 94 tys. ton odpadów zmieszanych.

Czytaj także >>> Spalarnie odpadów. Jak zmienią rynek? [NASZ RAPORT]

…przy wsparciu lokalnych podwykonawców

Na budowie spalarni w Koninie konsorcjum z udziałem Erbudu współpracowało z kilkudziesięcioma lokalnymi przedsiębiorstwami. 73 proc. spośród wszystkich 89 firm podwykonawczych stanowiły firmy z regionu. Łącznie każdego dnia na budowie pracowało 230 osób. Razem zużyto 17 tys. m3 betonu, 1800 ton stali zbrojeniowej i 1740 ton konstrukcji stalowych.

Zakład w Koninie – optymalne rozwiązanie dla środowiska i mieszkańców

Inwestorem konińskiego zakładu jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Projekt o wartości 387,7 mln zł wykonało konsorcjum Integral Engineering und Umwelttechnik (Austria), Erbudu i Introlu. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej kwotą 164,5 mln zł. Pozostałą część inwestycji opłacono z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 137,9 mln zł oraz ze środków własnych inwestora w wysokości 12,8 mln zł.

Nie tylko dla mieszkańców Konina

Spalarnia – oprócz Konina – będzie obsługiwać 36 gmin wschodniej Wielkopolski, zamieszkanych przez 376 tys. mieszkańców. W zakładzie spalane będą wszystkie wytwarzane w tym regionie odpady zmieszane.

Instalacja wyposażona jest w turbinę upustowo-kondensacyjną, która pozwala uzyskać w wyniku spalania energię elektryczną oraz ciepło w trybie kogeneracji. Zakład będzie produkować 47 tys. MWh energii elektrycznej, odprowadzanej do sieci krajowej i 120 tys. GJ energii ciepłej, która trafi do sieci miejskiej. Wystarczy to do oświetlenia 50 tys. mieszkań i zaspokojenia 12 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Konina. Jak zapewnia inwestor, wskaźniki emisji gazów cieplarnianych przez spalarnię są o 40 proc. niższe, niż wymagają tego restrykcyjne normy Unii Europejskiej. Ich wartość jest na bieżąco wyświetlana na tablicy umieszczonej przed budynkiem.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

Skomentuj