Rozstrzygnięto przetarg dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji zakładu termicznego przekształcania odpadów dla potrzeb systemu gospodarki odpadami dla Miasta Poznania.

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Instytut Homo Homini z Warszawy (100 pkt.). W przetargu wzięło udział również konsorcjum firm O.K.E.J. Pracownia z Poznania, Historie oraz Przedsiębiorstwo Usługowe ”Południe II” z Warszawy (57,14 pkt.)

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: identyfikację grup społecznych zainteresowanych projektem oraz udziałem w nim, opracowanie zakresu i harmonogramu konsultacji oraz programu public relations, przeprowadzenie konsultacji społecznych z elementami public relations, ocenę skuteczności przeprowadzonego programu PR oraz ocenę wyników przeprowadzonych konsultacji.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj