29 czerwca 2012 r. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak przewodniczył otwartemu posiedzeniu nowej Społecznej Rady do Spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Zastąpiła ona działającą dotychczas Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Misją Rady jest dostarczanie Ministrowi Gospodarki niezależnej i wszechstronnej wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Do jej zadań należy m.in. opracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych służących zmniejszeniu emisji z uwzględnieniem obowiązujących zobowiązań międzynarodowych i regulacji  prawnych Unii Europejskiej. Członkowie Rady będą również brali udział w opracowywaniu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Społeczna Rada do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej została powołana zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2012 r. Jej przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj