Niedaleko Stargardu powstanie tzw. instalacja do mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów. Będzie to jeden z największych tego typu zakładów w Europie. Znajdzie w nim zatrudnienie około 30 osób.
Zakład, którego zadaniem będzie gromadzenie i przetwarzanie odpadów komunalnych, ma powstać na terenie wysypiska w Łęczycy. Tam obecnie są zwożone śmieci, produkowane przez mieszkańców Stargardu i okolic. Rocznie składuje się ich ok. 27 tys. ton. Przy obecnym sposobie gospodarowania wystarczyłoby ono na najbliższe 30 lat. Ale dyrektywy unijne nakazują gminom prowadzenie gospodarki odpadami polegającej na ich przetwarzaniu. – Naszym atutem jest to, że MPGK jest właścicielem składowiska w Łęczycy i właśnie tam można zbudować tę instalację – mówi Sławomir Pajor, prezydent Stargardu. – Z tego względu to właśnie komunalna spółka będzie inwestorem tego przedsięwzięcia.
Pieniądze na budowę instalacji są już zagwarantowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Stargardowi przyznano 20 mln 420 tys. euro z Funduszu Spójności.
Kompleks urządzeń, który powstanie w Łęczycy pod Stargardem, będzie się składał m.in. z linii sortowania odpadów, biogazowni, elektrociepłowni oraz linii produkcyjnej tzw. peletów, czyli kostek służących do palenia. Jego wydajność ma wynosić 120 tys. ton odpadów w ciągu roku. Na sfinalizowaniu tego przedsięwzięcia skorzysta nie tylko Stargard, ale i okoliczne gminy. Bo nie będą musiały ponosić kosztów prowadzenia własnej gospodarki odpadami. Wystarczy, że przywiozą śmieci do Łęczycy. Te, które przystąpiły do porozumienia z miastem, mają płacić za ich przeróbkę niższe ceny.
– Pozostałe będą miały narzucone ceny komercyjne – mówi Mirosław Keller, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.
Dzięki budowie instalacji Stargard i gminy z powiatu stargardzkiego mają nie mieć problemu z odpadami przynajmniej przez kilkadziesiąt lat. Nie będzie potrzeby budowania kolejnych składowisk, bądź dobudowywania do już istniejących coraz to nowych kwater. Mniej ucierpi też środowisko naturalne.
W Polsce funkcjonują zaledwie dwie tego typu instalacje. Jedna w Puławach, a druga w Zgorzelcu. Wydajność urządzeń w Łęczycy ma być od nich kilkakrotnie wyższa. Budowa instalacji ma kosztować 80 mln zł. Inwestor, czyli stargardzkie MPGK, musi wyłożyć 15% tej kwoty.


Źródło: www.odpady.net.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj