Rząd najprawdopodobniej nie zatwierdził wczoraj projektu rozporządzenia w sprawie rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 – informuje „Parkiet”. Powodem jest różnica zdań pomiędzy resortami środowiska i skarbu.

Spór toczy się o różnicę pomiędzy ilością dwutlenku węgla, którą faktycznie emituje energetyka (same elektrownie i elektrociepłownie zawodowe już w 2006 r. emitowały ponad 150 mln ton), a ilością, której odpowiada planowany przez Ministerstwo Środowiska przydział uprawnień, czyli 132 mln ton CO2 rocznie.

Energetyki broni MSP, jako patron debiutów giełdowych spółek z tego sektora. Zbyt mały przydział uprawnień zmniejsza ich wynik finansowy, a w konsekwencji obniża wycenę poszczególnych spółek.

źródło: Parkiet

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj