Spór kompetencyjny w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi wydaje się zakończony, czytamy w serwisie PAP. Decyzją premiera, to Ministerstwo Środowiska zajmie się uporządkowaniem systemu.

Podział kompetencji pomiędzy trzy resorty: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, uniemożliwiał sprawne uporządkowanie systemu gospodarki odpadami. Prace nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były opóźnione do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Na szczęście spór kompetencyjny został zakończony, co potwierdziła Magda Sikorska, rzecznik ministra środowiska. 15 lipca premier podjął decyzję, iż to Ministerstwo Środowiska przejęło wiodącą rolę w przygotowaniu założeń do ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Zostaną one przez resort przedstawione do konsultacji społecznych po 10 sierpnia.

Podstawą prac będzie konieczność realizacji wymagań unijnych określonych m.in. w dyrektywie ramowej o odpadach oraz dyrektywie składowiskowej. Prace resortu środowiska mają na celu uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym określenie kwestii finansowania systemu.

Źródło: PAP

 

Czytaj więcej

Skomentuj