15 osadzonych w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy pod koniec czerwca br. rozpoczęło patrolowanie okolic Zalewu Koronowskiego w poszukiwaniu dzikich wysypisk śmieci. Raporty wraz z dokumentacją fotograficzną będą przekazywane do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi. Jest to nowy sposób na readaptację społeczną więźniów. W patrolowaniu terenu będą brali udział wyłącznie ci skazani, którzy czekają na warunkowe i przedterminowe zwolnienie lub którym kończy się okres odbywania kary. Aresztanci mają do dyspozycji rowery.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj