Ministrowie środowiska Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne stanowisko w sprawie ochrony klimatu, działań na rzecz poprawy jakości powietrza, ochrony gleb oraz opracowania 7. Programu Działań na Rzecz Środowiska.

W trakcie spotkania podkreślono wagę ustanowienia Zielonego Funduszu (Green Fund), który ma służyć finansowaniu działań mitygacyjnych (ograniczania emisji) i adaptacji do zmian klimatu w krajach rozwijających się. Kraje V4 podejmą wspólne działania w celu uzgodnienia zasad określenia udziału poszczególnych stron w finansowaniu, wskazując na konieczność wypracowania właściwej struktury udziału poszczególnych źródeł (publiczne, prywatne), a także rodzaju instrumentów finansowania projektów adaptacyjnych i mitygacyjnych (pożyczki, dotacje, gwarancje, szkolenia, stypendia). Struktura ta powinna odzwierciedlać doświadczenia finansowania „Fast Start Finance” – wspierającego działania związane z ochroną klimatu w krajach rozwijających się w latach 2010-2012. „Fast Start Finance” jest ważnym krokiem w kierunku ustanowienia systemu pomocy długofalowej.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że należy jak najszybciej rozpocząć pracę nad 7. Programem na rzecz Środowiska, który powinien objąć kwestie związane z efektywnym korzystaniem z zasobów naturalnych, włączyć ochronę różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych, wody, adaptacji do zmian klimatycznych (w tym ochrony przeciwpowodziowej).  Ministrowie zgodzili się, że Program powinien zostać przyjęty jeszcze przed zakończeniem negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych.

Podczas spotkania poruszone zostały także zagadnienia dotyczące ochrony powietrza z w aspekcie Dyrektywy 2008/50/EC w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Dwudniową debatę zakończyło podpisanie przez ministrów środowiska Polski, Słowacji i Czech oraz ministra rozwoju obszarów wiejskich Węgier wspólnego oświadczenia w sprawie dalszej współpracy. XVII Spotkanie Ministrów Środowiska Państw Grupy Wyszehradzkiej odbyło się w dniach 7- 8 marca w miejscowości Šamorín-Čilistov na Słowacji.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj