Przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej spotkali się 5 marca z kierownictwem resortu gospodarki.

Głównym tematem spotkania z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem była problematyka rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju biogazu. Istotną kwestią poruszaną w trakcie spotkania było także nie zrealizowanie celu indykatywnego na rok 2010, w wysokości 7,5 proc. udziału OZE w całkowitym zużyciu energii w Polsce – są to jak na razie szacunki wynikające jednak z aktualnej mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych oraz planów inwestycyjnych na rok 2009 i 2010 – a także m.in. brak planów powołania pełnomocnika ds. energetyki odnawialnej w projekcie nowej Polityki energetycznej Polski do roku 2030. Premier potwierdził również swój udział w Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej GREEN POWER 2009 w Poznaniu, w dniu 20 maja br.

Przedmiotem spotkania z wiceminister Joanną Strzelec-Łobodzińską była nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz Polityka energetyczna Polski do roku 2030 – szczególny nacisk w rozmowie został położony na brak rozwiązań w ramach systemu wsparcia OZE, mogących dać znaczący impuls dla rozwoju tego rynku w skali umożliwiającej realizację celu do roku 2020,. Ministrer potwierdziła także swój udział w Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej GREEN POWER 2009 – w I dniu Kongresu, 19 maja, wygłosi referat pt.: „Polityka energetyczna Polski do roku 2030 w kontekście wyzwań europejskich”.

Spotkanie z wiceministrem Adamem Szejnfeldem dotyczyło  problemów prawnych i barier w rozwoju OZE, których rozwiązanie wymaga bliższej współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, a przedstawicielami sektora. 

źródło: pigeo.org.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj