W dniach 23-24 września 2010 r. w Rosnówku odbędzie się II Seminarium – Spotkanie Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych Województwa Wielkopolskiego.

Zaproszeni goście spotykają się aby wspólnie omawiać najistotniejsze zagadnienia dotyczące środowiska. W części wykładowej poruszone zostaną następujące tematy:
– Powódź 2010 r. : skutki powodzi oraz planowanie przestrzenne na terenach zalewowych,
– Rozszerzenie listy obszarów NATURA 2000 w woj. Wielkopolskim,
– Konwencja Waszyngtońska CITES – praktyka i doświadczenia.

Organizatorzy zapewniają również dużo miejsca na dyskusje, które toczyć się będą w obrębie następujących zagadnień:
– odpady – zadania wynikające z nowej ustawy o odpadach,
– szara strefa w gospodarce odpadami,
– współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,
– powódź – urządzenia do oczyszczania wody,
– odstrzały redukcyjne małych drapieżników,
– sprawy związane z geologią.

Patronat nad imprezą objął Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, natomiast patronat medialny sprawuje Przegląd Komunalny.

Organizatorem spotkania jest Powiat Poznański i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj