W poniedziałek minister środowiska prof. dr hab. Maciej Nowicki spotkał się z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych. Tematem spotkania były przygotowania do 14. Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP14).

Konferencja odbędzie się w Poznaniu w grudniu tego roku. W spotkaniu uczestniczyli także prof. dr hab. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska oraz Jakub Siewko z Zespołu Organizacyjnego ds. COP 14.

Minister Maciej Nowicki w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną rolę pozarządowych organizacji ekologicznych w propagowaniu w społeczeństwie tematyki zmian klimatu, a w szczególności konferencji klimatycznej ONZ, jak również we wspieraniu działań Rządu Polskiego w tym zakresie. Zwrócił uwagę na brak zainteresowania polskich mediów w tym zakresie.

Zadania merytoryczne związane z przygotowaniami do grudniowej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej zaprezentował prof. Maciej Sadowski. Przedstawił on m. in. główne cele, które powinny zostać osiągnięte w trakcie konferencji oraz możliwości ich realizacji .

Jakub Siewko przedstawił przygotowania logistyczne do COP14, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia związane z możliwością udziału w konferencji organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazali na brak środków na realizację działań promocyjno-edukacyjnych związanych ze zmianami klimatu, proponując utworzenie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "szybkiej ścieżki dla wniosków klimatycznych". Poruszyli także problemy związane z brakiem informacji o stanowisku Rządu wobec licznych propozycji Sekretariatu Konwencji Klimatycznej oraz działaniach Rządu.

Pomimo tych problemów organizacje wyraziły gotowość pomocy w upowszechnianiu wiedzy związanej ze zmianami klimatu oraz przeciwdziałaniu im. Propozycje POE zostaną przekazywane do Zespołu Organizacyjnego ds. COP14.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj