W Warszawie patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej kontrolują posiadanie umów na odbiór odpadów komunalnych.

Inspektor ZOM i strażnik miejski kontrolują posiadanie umów na odbiór odpadów. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są zapisy, które określają czy na ternie kontrolowanej nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów. Sprawdzany jest także sposób odbioru nieczystości ciekłych, dowody zapłaty, stan techniczny, sanitarny i porządkowy pojemników, czystość miejsc gdzie się znajdują oraz czy firmy obsługujące są na liście przedsiębiorstw uprawnionych przez władze miasta do ich świadczenia na terenie Warszawy.

Kontrolowane są posesje prywatne, przedsiębiorstwa, instytucje, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Mieszkańcy posesji są uprzedzani na kilka dni przed jej terminem pisemnym zawiadomieniem o celu i czasie kontroli. ZOM prowadzi działania sprawdzające według określonego wewnętrznie harmonogramu, który obejmuje każdą dzielnicę bez wyjątku.

Jeśli w określonym w zawiadomieniu dniu kontrolerzy nie zastaną mieszkańców, wyznaczają kolejny termin i zostawiają zawiadomienie. Gdy nadal nie mają możliwości kontaktu zostawiają wezwania do okazania wymaganych dokumentów w dzielnicowym Wydziale Ochrony Środowiska.

Kontrolerzy ZOM i Straży Miejskiej mogą pojawić się w dni robocze oraz soboty, w ciągu całego dnia. Większość mieszkańców, których odwiedzają reaguje pozytywnie, podkreślając nawet potrzebę takich działań dla jakości życia w ich otoczeniu wskazując na względy estetyczne i ekologiczne. Wielokrotnie to właśnie mieszkańcy wskazują adresy, które należałoby skontrolować. Niestety inspektorzy spotykają się także i niekulturalnymi, niekiedy agresywnymi reakcjami. W większości przypadków okazuje się wówczas, że wymagane dokumenty są nie w porządku.

Kontrola umów to okazja dla Zarządu Oczyszczania Miasta do edukacji ekologicznej oraz prawnej. Inspektorzy wyjaśniają mieszkańcom zasady prawidłowej zbiórki odpadów i ich segregacji.

źródło: zom.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj