Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli SPSZOK został dziś otwarty dla mieszkańców Częstochowy i gminy Poczesna. Obiekt jest przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych.

W Młynku-Sobuczynie (gmina Poczesna) na terenie miejskiego składowiska odpadów zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne oddany został do użytku Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Każdy częstochowianin będzie więc mógł tu przywieźć i zostawić nieodpłatnie np. stare meble czy niewykorzystane podczas remontu resztki farb i lakierów.

Odpady przyjmowane są w SPSZOK w godzinach pracy składowiska: poniedziałek-piątek – godz. 6-22, sobota – godz. 8-16.

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Częstochowy. Powierzchnia użytkowa hali stanowi 406,62 m2; powierzchnia rampy 2000 m2; powierzchnia dróg i placów 3356,84 m2.

Zadanie to zrealizowane zostało w ramach kompleksowego projektu pn.: ”System selektywnej zbiórki odpadów w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa” współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj