Podczas 37. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva 2009”, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało Srebrny Medal za prezentowany wynalazek „Hydromulczowanie”.

Wynalazek był prezentowany na stoisku Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Autorami wynalazku są; Jan Szyma, Krzysztof Sznilik, Jerzy Guła, pracownicy Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. , które zarządza Regionalnym Składowiskiem Odpadów w Sobuczynie. Autorzy opracowali i wdrożyli technologię hydromulczowania na czynnym składowisku.

Składowisko odpadów zarządzane przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie, prowadzone jest w tradycyjnej technologii warstwowego układania odpadów i przedzielania ich materiałem inercyjnym.

Hydromulczowanie zapobiega emisji gazów składowiskowych (biogazów) na składowisku odpadów bezpośrednio do atmosfery i powstawaniu odorów, które mogą być negatywnie odbierane przez lokalną społeczność. Dzięki tej technologii biogaz tworzony samoistnie można wykorzystać.

Czym jest hydromulczowanie?

To pokrywanie odpadów komunalnych, w tym osadów ściekowych, mieszaniną wtórnie przetworzonej celulozy i włókien drewnianych zawierających polimery, enzymy oraz dodatki uszlachetniające.

Zawiesina rozpylana jest powierzchniowo przy pomocy specjalnego hydrosiewnika i po odparowaniu wody tworzy celulozową biodegradowalną skorupę. Metoda ta zmniejsza oddziaływanie odorowe składowiska odpadów na otoczenie i środowisko naturalne oraz poprawia pozyskiwanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma już instalację pozyskująca biogaz do produkcji energii elektrycznej. Biogaz pozyskiwany ze składowiska odpadów jest energetycznie wykorzystywany w Małej Elektrowni Gazowej (MEG). Aktualnie na składowisku odpadów zarządzanym przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, pracuje Mała Elektrownia Gazowa (MEG) o mocy 2,3 MW produkująca z biogazu prąd elektryczny odbierany przez Zakład Energetyczny w Częstochowie.

Dzięki wykorzystaniu 750 000 metrów sześciennych gazu powstającego samoistnie na składowisku (głównie metanu) obecnie do sieci energetycznej trafia 1000 MWh energii elektrycznej.

Hydromulczowanie może być wykorzystane na składowiskach odpadów w kraju i za granicą. Metoda jest efektywna w czasie i kosztach. W ciągu 60 minut można pokryć 840 m kw. powierzchni składowiska odpadów. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zostało zarejestrowane pod nr P-385373.

źródło: czestochowa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj