Ostrów: Więcej pojemników na przeterminowane leki pojawi się w aptekach i przychodniach. Wyższa kwota zwrotu dla mieszkańców za podłączenie się do kanalizacji sanitarnej, zamiast 500 złotych – 700.

Na to m.in. będą przeznaczone pieniądze z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniędzy w MFOŚiGW jest więcej o 442 tysiące złotych, i jednocześnie więcej jest zadań do realizacji. W sumie zadania objęte finansowaniem z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamkną się w kwocie blisko 1,5 miliona złotych. Środki są przeznaczane na kilka ważnych dla środowiska zadań.

Największa pula pieniędzy jest w tym roku przeznaczona na budowę zbiornika retencyjnego w ulicy Kaliska – Witosa. Po zwiększeniu o 222 584,00 złote na inwestycję zabezpieczono w budżecie MFOŚiGW 877 tys. złotych. – Zbiornik retencyjny, który powstanie w okolicy ulic Kaliska/Witosa w pobliżu nowobudowanej drogi pozwoli przejąć i przetrzymać wody opadowe z tej okolicy. Najpierw należy jednak przebudować system kanalizacji, który odprowadza wody deszczowe. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji, budowa może się rozpocząć w II półroczu tego roku – mówi Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Z pieniędzy MFOŚiGW miasto zleca także czyszczenie odkrytych rowów zarządzanych przez miasto. Na konserwację rowów przeznaczono w MFOŚiGW kwotę 50 tysięcy złotych. Kolejne 50 tysięcy to środki zabezpieczone na dofinansowanie mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego kosztów podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

– Do tej pory maksymalna kwota dotacji wynosiła 500 złotych, teraz zwiększyliśmy ją do 700 złotych. To maksymalny zwrot kosztów, o jaki mogą się ubiegać mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy dokonali przyłącza nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, zgłosili odbiór i podpisali umowę na odbiór ścieków sanitarnych z PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Wnioski wraz z odpowiednimi dokumentami można składać do 30 października br. – wyjaśnia Ewa Kasperek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Na terenie miasta w 2009 roku przybędzie pojemników do zbiórki przeterminowanych leków. Teraz stoją one w Urzędzie Miejskim i kilku aptekach i przychodniach. W bieżącym roku będzie ich jeszcze więcej. Do MFOŚiGW wprowadzono nowe zadanie pod hasłem – zakup pojemników na leki.

– Leki nie pochodzą z działalności tych placówek, do nich każdy mieszkaniec może wrzucać przeterminowane lekarstwa, które ma w swoich apteczkach. Apelujemy, by tych niebezpiecznych odpadów nie wyrzucać do kosza lub worka na śmieci. Do Urzędu Miejskiego w Ostrowie wpływa coraz więcej pism od właścicieli aptek i przychodni, by w takie pojemniki miasto te instytucje wyposażyło. Stąd zwiększenie kwoty na ten cel o 5 tysięcy złotych – podkreślał na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Mirosław Motyl z Referatu Ochrony Środowiska.

Kwota 145 tysięcy złotych będzie przeznaczona na odwodnienie terenu garaży przy ul. Frąszczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Środki zgromadzone w Miejskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczane także na edukację ekologiczną m.in. akcję „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” czy rozpropagowanie akcji usuwania odpadów zawierających azbest, konkursy.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj