„Wodociągi Kieleckie” wdrożyły System Środowiskowy ISO i wnioskowały o refundację przez Unię Europejską 50% kosztów kwalifikowanych z tym związanych. W ubiegły czwartek w Warszawie władze firmy podpisały umowę o dofinansowanie tego projektu.

Wdrożenie i certyfikacja w „Wodociągach Kieleckich” Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 trwała od marca 2007 do czerwca 2008 r. W marcu 2009 r. pojawiła się możliwość zrefundowania połowy kosztów kwalifikowanych tego przedsięwzięcia w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. „Wodociągi Kieleckie” przygotowały wniosek aplikacyjny i stanęły do konkursu o przyznanie dofinansowania i znalazły się na Liście 13 Projektów rekomendowanych do dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zyskał akceptację ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 29 października 2009 r.  „Wodociągi Kieleckie” podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o Dofinansowanie Projektu pn. „Wdrażanie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004”.

– Jesteśmy pierwszą spółką wodociągową w kraju, która otrzymała unijne pieniądze na ten cel – zaznacza Prezes Zarządu „Wodociągów Kieleckich” Henryk Milcarz. – Spółce po raz kolejny udało się wykorzystać szansę, jaką stwarzają fundusze unijne, dla inwestowania, obok rozwoju infrastruktury, także i w rozwój naszego przedsiębiorstwa”.
 
źródło: Wodociągi Kieleckie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj