Prezydent Lech Kaczyński zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Chodzi o kwestię ochrony środowiska.

Jak stwierdza w uzasadnieniu wniosku do Trybunału Prezydent, przekazanie kompetencji tworzenia, powiększania, likwidacji lub zmniejszania parku krajobrazowego organom województwa, może być sprzeczne z art. 5 Konstytucji. Ustawa zasadnicza traktuje sprawę ochrony środowiska jako jedną z najważniejszych, na równi ze "strzeżeniem niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium" i innymi zasadniczymi kwestiami, jak "wolności i prawa człowieka i obywatela”, „bezpieczeństwo obywateli” i „dziedzictwo narodowe".

Tymczasem ustawa w kształcie przygotowanym przez ustawodawcę wyposażając organ samorządu województwa w kompetencje dotyczące parku krajobrazowego może nie zapewnić pełnej ochrony środowiska, o której stanowi art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

źródło: prezydent.pl
fot. Archiwum Kancelarii Prezydenta RP – www.prezydent.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj