Komisja Europejska wytknęła Polsce błędy w ustawodawstwie regulującym ocenę wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko naturalne. Zarzuciła także Polsce, że w niewystarczającym stopniu wdraża dwie inne dyrektywy z zakresu ochrony środowiska naturalnego – ptasią i siedliskową, których celem jest zachowanie bioróżnorodności w UE.

Z powodu wadliwej ustawy Polska musiała poprawić 29 projektów realizowanych z unijnego Funduszu Spójności na kwotę około 600 mln euro. Już w 2004 roku KE wytknęła Polsce, iż ustawa o ochronie środowiska i oparte na niej polskie projekty nie są całkowicie zgodne z unijnym prawem i dlatego zaaprobowała je tylko warunkowo. KE ma zastrzeżenia do ustawy o ochronie środowiska, mimo jej nowelizacji w ubiegłym roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj