Ruszają konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska (7. EAP), w którym określone zostaną najważniejsze cele, jakie mają być osiągnięte do 2020 r. Konsultacje potrwają do 1 czerwca br.

– Chcielibyśmy usłyszeć od obywateli, co możemy zrobić, wspólnie z państwami członkowskimi, aby lepiej chronić środowisko – mówi komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik.

7. EAP powinien w szczególności zapewnić zaangażowanie w zakresie:
– poprawy wdrażania i egzekwowania przepisów UE dotyczących ochrony środowiska w celu osiągnięcia lepszych rezultatów w dziedzinie środowiska
– dopilnowania, by w innych obszarach polityki UE także opracowano cele dotyczące klimatu i środowiska
– dostępu do miarodajnych dowodów i najnowszej wiedzy naukowej jako podstawy opracowywania polityki ochrony środowiska i jej wdrażania
– uzupełniania znaczących braków w tym obszarze polityki, w przypadku gdy jest to uzasadnione najnowszymi informacjami naukowymi i zgodnie z zasadą ostrożnego zarządzania zasobami.

Wyniki konsultacji publicznych, wraz z opinią Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wpłyną na dalszy rozwój prac nad wnioskiem Komisji w sprawie 7. EAP, który Komisja zamierza przedstawić przed końcem tego roku.

Programy działań w zakresie środowiska od wczesnych lat siedemdziesiątych wskazywały kierunek rozwoju unijnej polityki ochrony środowiska.

Oprócz wyników tych konsultacji, przygotowując swój wniosek w sprawie siódmego programu działań w zakresie środowiska, Komisja będzie kierowała się wyzwaniami omówionymi w sprawozdaniu o stanie środowiska za 2010 r. Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska i wnioskach z oceny końcowej 6. EAP, a także wkładu innych instytucji UE dotyczącego wyników 6. EAP.

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj