Minister środowiska zatwierdził Program Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na lata 2007-2009. System PMŚ został wtłoczony w ramy trzech bloków: presje (dotychczas były to emisje), stan (wcześniej jakość środowiska) oraz oceny i prognozy, określające rodzaje i intensywność oddziaływania na środowisko przy pomocy wybranych wskaźników środowiskowych lub wskaźników zrównoważonego rozwoju (więcej patrz www.gios.gov.pl).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj