Wczoraj w Jarocinie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacji uzdatniania wody w Jarocinie. Inwestycja warta 8,8 mln zł ma skutecznie podnosić jakość wody dostarczanej do mieszkańców już od maja przyszłego roku.

– To nowy rozdział w rozwoju gminy Jarocin – podkreślał burmistrz Adam Pawlicki podczas wtorkowej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stacji uzdatniania wody przy ulicy Poznańskiej w Jarocinie. – Jarocińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do tej pory skupiało się na budowie sieci kanalizacyjnej. Od 2003 roku w gminie Jarocin powstało dwukrotnie więcej kilometrów nowej kanalizacji niż na przestrzeni poprzedzających go 100 lat. Dziś, kiedy dostęp do sieci kanalizacyjnej ma ponad 90% mieszkańców gminy, zarówno miasta, jak i terenów wiejskich, otwierany jest nowy etap w inwestowaniu – modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych. Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Poznańskiej w Jarocinie ten etap otwiera – mówił dalej burmistrz.

Stacja przy Poznańskiej będzie jednym z najnowocześniejszych urządzeń tego typu w regionie. Zastosowane w niej technologie pozwolą na sterowanie i monitorowanie pracy pozostałych stacji na terenie gminy, podnosząc bezpieczeństwo i zapewniając ciągłość w dostawie wody. Najważniejsze jednak, że dzięki pracy tej stacji podniesie się jakość dostarczanej mieszkańcom wody. Inwestycję na zlecenie gminnej spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wykonuje firma Metrolog z Czarnkowa i spółka Kanbud z Cielczy.

Projekt wykonała Pracownia Projektowania Wodociągów WOGA z Poznania. Powstająca stacja ma kosztować 8,8 mln zł. PWiK stara się jednak o dofinansowanie inwestycji z unijnego Funduszu Spójności. Złożony wniosek przeszedł już wstępną pozytywną opinię w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miejmy nadzieję, że również dalszy etap oceny wniosku będzie dla gminy pomyślny i zakończy się przyznaniem dotacji, która pozwoli pokryć blisko połowę kosztów tej inwestycji. Nowa stacja ma zacząć pracę w maju przyszłego roku.

źródło: jarocin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj