Tauron wspiera Stalową Wolę w budowie nowoczesnej instalacji spalania paliwa alternatywnego RDF. Podpisano list intencyjny w tej sprawie.

Pełnowartościowe paliwo alternatywne typu RDF powstaje w wyniku przetworzenia wyselekcjonowanych frakcji z odpadów innych niż niebezpieczne, które są dopuszczone przez prawo do termicznego odzysku. Jego produkcja odbywa się w zakładach przetwórczych, skąd gotowy produkt dostarczany jest do jednostek wytwórczych.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła prowadzona jest przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i instalacji, co pozwala na dochowywanie znacznie ostrzejszych i szerzej określonych norm i wymagań środowiskowych niż w przypadku paliwa węglowego.

– Stalowa Wola to ważne miejsce na energetycznej mapie Polski. Cieszę się, że miasto zainteresowane jest budową nowoczesnej instalacji RDF. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wykorzystanie zawodowego potencjału mieszkańców miasta – powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.

W Stalowej Woli powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa o mocy 450 mW. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji, czyli obok energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło na potrzeby komunalne oraz parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych. Obecnie na terenie elektrociepłowni trwają końcowe prace montażowe. Zgodnie z planem, pierwsze uruchomienie turbiny gazowej nastąpi w listopadzie, a przewidywany termin synchronizacji bloku z siecią wyznaczony został na koniec roku.

W Elektrociepłowni Stalowa Wola budowane jest także rezerwowe źródło ciepła, na które składają się kotłownia oraz instalacje łączące kotłownię z instalacjami budowanego bloku gazowo-parowego. W kotłowni zostaną zainstalowane cztery kotły podgrzewające wodę sieciową na potrzeby grzewcze systemu ciepłowniczego Stalowej Woli i Niska oraz jeden kocioł wytwarzający parę wodną dla lokalnych odbiorców przemysłowych. Przekazanie instalacji do eksploatacji ma nastąpić w pierwszym kwartale 2020 r.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Zdziwię się, jeśli ta inwestycja powstanie. W Szwecji, Japonii spalarnie spalają odpady komunalne, przesortowane 100 razy i w miarę bezpieczne. U nas zamontuje się co prawda dobre filtry, zgodne z BAT, ale do pieca będą szły odpady z lekka przesegregowane a najpewniej wcale. Wiec baterie, świetlówki, brudne szmaty, leki, płatki toksyczne i nie, gumy i styropiany będą se wesoło lądowały w piecach. Ach…. co to będzie za emisja dioksyn, furanow, toluenu, benzenu i innych…. o matko!

Skomentuj