Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rzadu i Samorzadu Terytorialnego Ministerstwo Środowiska zaprezentowalo wyniki badania ankietowego gmin, dotyczącego przygotowania samorządu terytorialnego do nowego systemy zarządzania odpadami komunalnymi.

Wyniki badań zawiera prezentacja "Stan wdrażania przez samorządu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" (do pobrania tutaj).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj