Doskonalenie standardów bezpieczeństwa w obiektach energetyki jądrowej oraz doświadczenia japońskie w tej dziedzinie były głównym tematem seminarium, które 19 marca 2012 r. we współpracy z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodargi zorganizowało Centrum Współpracy Międzynarodowej Japońskiego Forum Przemysłu Jądrowego (JAIF-ICC).

Celem seminarium Wypadek w elektrowni jądrowej Fukushima było przedstawienie aktualnych i precyzyjnych informacji o awarii spowodowanej trzęsieniem ziemi i tsunami, które w marcu 2011 r. nawiedziły Japonię. Eksperci z Japonii i Polski analizowali fakty i wynikające z nich wnioski, które mogą pomóc w przyszłości jeszcze lepiej zabezpieczać obiekty jądrowe.

W trakcie dyskusji zostały omówione skutki środowiskowe wypadku oraz procedury usuwania i zarządzania odpadami. Specjaliści przedyskutowali także wpływ jaki awaria miała na opinię publiczną i politykę Japonii w dziedzinie energetyki jądrowej.

Po marcowej awarii w japońskiej elektrowni Fukushima, będącej następstwem połączonego z tsunami trzęsienia ziemi, przywódcy krajów UE zadecydowali o przeprowadzeniu w UE tzw. stress testów, sprawdzających wytrzymałość elektrowni jądrowych na kataklizmy i błędy ludzkie. Raport na ten temat będzie gotowy latem tego roku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele operatora elektrowni w Fukushimie, Tokio Electric Power Company (TEPCO) oraz specjalnie utworzonego po wypadku Zespołu Projektowego Fukushima-Daichi z Departamentu Energetyki Jądrowej i Lokalizacji Elektrowni Jądrowych. Reprezentowane były również JAIF-ICC oraz JAIF. Ze strony polskiej w seminarium uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej instytucji, m.in. Ministerstwa Skarbu Państwa, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Promieniotwórczych, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, SEREN.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj