W Poznaniu rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją terenu, przez który w przeszłości przepływała Warta. Teraz powstają tam łąka z zagajnikiem, „Brama kultury” oraz symboliczna fontanna.

Pomysł zagospodarowania starego koryta Warty pojawił się natychmiast po zasypaniu dawnego biegu rzeki, zaś w latach 80. XX wieku powstał projekt parku, który jednak nigdy nie został zrealizowany. W XXI wieku pomysł wybudowania parku w południowej części starego koryta Warty został zainicjowany przez mieszkańców Chwaliszewa, przedstawicieli Rady Osiedla Stare Miasto oraz Biura Koordynacji Projektów UMP – mówi Rafał Łopka z Urzędu Miasta Poznania. Trwają już prace związane z pierwszym etapem projektu, na którego realizację miasto przeznaczyło 1,082 mln zł. Rada Osiedla Stare Miasto ofiarowała na ten cel prawie 155 tys. zł, a sponsor – 170 tys. zł, dodatkowo budżet projektu zasilił grant wynoszący 200 tys. zł. Łączna wartość pierwszego etapu rewitalizacji starego koryta Warty wynosi więc ponad 1,607 mln zł, finalnie koszty mają jednak wzrosnąć do ok. 9 mln zł. Dzięki tej kwocie mieszkańcy Poznania zyskają nową przestrzeń do rekreacji o powierzchni 3 ha. Pierwszy etap obejmuje zagospodarowanie terenu przed Pawilonem Nowa Gazownia, stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż południowej granicy starego koryta Warty i ścieżki pieszej biegnącej przy północnej granicy, a także ukształtowanie terenu oraz gospodarkę drzewostanem. Realizacja dalszych etapów budowy jest uzależniona od środków finansowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestorami są Miasto Poznań i Zarząd Zieleni Miejskiej, który finansuje odnowę parku, a także Biuro Promocji Miasta, zaangażowane w tworzenie innowacyjnego placu zabaw. Koncepcja rewitalizacji zakłada połączenie walorów przyrodniczych i kulturalnych.

Park w południowej części starego koryta Warty podzielono na trzy główne funkcje. „Brama kultury” to obszar obejmujący budynek i plac wokół Nowej Gazowni oraz teren z platformami wystawienniczymi, rozmieszczonymi w zieleni. Miejsce to stanowi tło dla wydarzeń kulturalnych i artystycznych. W centrum parku umieszczono fontannę w formie kamiennej niecki i stalowego korka, spod którego próbuje się wydostać woda, symbolizująca zasypaną w tym miejscu rzekę. Trzecia część, piknikowa, jest zagospodarowana w formie naturalistycznej łączki z zagajnikiem i kameralnym amfiteatrem – mówi Mariusz Więcek z 1050 Pracowni Architektury, która przygotowała projekt.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj