Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył dotację do kwoty 59 tys. zł dla prowincji Polskiej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej, będącej właścicielem zabytkowego parku, który wraz z dworem lipnickim, gdzie mieści się klasztor i dom opieki, tworzy wyjątkowo cenny zespół pałacowo-parkowy.

Jego historia sięga XVI wieku, gdy starosta Piotr Komorowski wybudował w miejscu tzw. dolnego folwarku lipnickiego niewielki zamek, który był nie tylko rezydencją starostów, ale pełnił także funkcje obronne – miał chronić granicy między Rzeczpospolitą, a monarchią Habsburgów na Białej, oraz mieszkańców przed beskidzkimi zbójnikami. W XIX wieku stał się własnością arcyksięcia Albrechta Habsburga, który podarował pałac Zgromadzeniu Córek Bożej Miłości, założonemu w Wiedniu. Tak powstała pierwsza placówka tego zakonu na ziemiach polskich.

Od początku rozległy park był integralną częścią całego kompleksu. Obecnie podlega szczególnej ochronie prawnej konserwatora zabytków i zajmując prawie 2 hektary stanowi enklawę zieleni w zurbanizowanej części miasta. Rośnie tu wiele cennych okazów drzew m.in. dąb o obwodzie 400 cm oraz metasekwoje chińskie o średnicy pnia ok.35 cm.

W 2010 roku Wojewódzki Fundusz dofinansował pierwsze konieczne zabiegi pielęgnacyjne starodrzewu parkowego. Teraz środki WFOŚiGW przeznaczone zostaną na rewitalizację zieleni poprzez dowiezienie i rozścielenie urodzajnej ziemi, posadzenie krzewów i ponad tysiąca bylin i roślin odkrywkowych, nasadzenie 150 drzew liściastych oraz 30 iglastych, a także renowację 1000 metrów kwadratowych trawników na terenie wnętrza ogrodowego. Zakres prac przyczyni się do utrwalenia tradycyjnego układu kompozycyjnego zabytkowego parku w centrum Bielska -Białej.

W ciągu ostatnich czterech lat WFOŚiGW w Katowicach dofinansował ponad 120 proekologicznych zadań realizowanych przez Kościoły i Związki Wyznaniowe. Przeznaczono na te cele w postaci preferencyjnych pożyczek i dotacji około 20 mln zł. Środki te wykorzystane były głównie na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją kościołów i obiektów parafialnych, a także na ochronę zabytkowych parków i zieleni na terenach przykościelnych.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj